შპს „ATA“  დაარსდა 2011 წლის 6 დეკემბერს.

 

ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორის სავაჭრო საქმიანობა. დაარსებიდან დღემდე კომპანია წარმატებით ახორციელებს რეექსპორტს საერთაშორისო ბაზარზე.

 

2015 წელს შპს „ATA“  დაჯილდოვდა წლის ექსპორტიორის ბრინჯაოს და წლის იმპორტიორის ოქროს მედლებით.

 

2016 წლიდან კომპანია ახორციელებს სამედიცინო პროდუქციის იმპორტს და რეალიზაციას როგორც საცალო ასევე საბითუმო ფასში. 

 

ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს  ერთერთ უდიდეს და წამყვან სამედიცინო პროდუქციის მწარმოებელ კომპანიებთან, რაც საჩუალებას გვაძლევს, მომხმარებელს შევთავაზოთ ფართო ასორტიმენტის და უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია მისაღებ ფასად.

 

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ისეთივე წარმატებით განვითარება, როგორც ეს მოახერხა გასული  წლების განმავლობაში.

თქვენი  სურვილი ჩვენი მიზანია.